เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
ACTIVITIES

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อลูกค้า พนักงานและสังคมรอบข้าง เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการทำงานในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และเราได้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ผ่านโครงการต่างๆ

                                                       

     Perfect Built is highly committed to preserving the environment as well as guaranteeing high levels of health and safety for customers, employees and the surrounding community. So as to prevent impact that might result from operations of the company, we actively operate in accordance with quality and environmental policies as well as maintaining the well-being of employees and stakeholders. As a company with environment management system standards certification, ISO 14001, our dedication to preserving the environment and enriching society is one which radiates to our core of operations.

   

ACTIVITIES
11 มีนาคม 2563
โครงการปลูกป่าชายเลน
อ่านเพิ่มเติม
05 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการลดโลกร้อน
อ่านเพิ่มเติม
05 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการบริจาคสิ่งของสภากาชาด
อ่านเพิ่มเติม
05 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมความรู้ด้าน CSR2
อ่านเพิ่มเติม
05 กุมภาพันธ์ 2563
เก็บขยะหาดวังแก้ว
อ่านเพิ่มเติม