เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
ABOUT US
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านงานระบบกันซึมแบบครบวงจร

บริษัท เพอร์เฟ็คบิลท์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2523

ดำเนินกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง และบริการติดตั้งระบบกันซึม งานพื้นโรงงานอุตสาหกรรม งานพื้นสนามกีฬา งานเคลือบกันความร้อนหลังคาและกระจก งานโรยตัว ฉนวนกันความร้อนและเสียง งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงงาน รวมถึงการแก้ปัญหารอยร้าว รั่วซึม แบบครบวงจรสำหรับอาคารโรงงาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ อื่นๆ

ด้วยประสบการณ์และผลงานคุณภาพกว่า 40 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน และทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาและความชำนาญในควบคุมงานทุกขั้นตอน เพื่องานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการรับประกันผลงานทุกโครงการ ทำให้บริษัทยืนหยัดบริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดี จึงได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 พร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน และจะรักษามาตรฐานคุณภาพนี้ควบคู่ไว้กับองค์กร เพื่องานที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป

บริษัทตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เราจึงได้พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบไป

Company Overview
Perfect Built Co., Ltd. was established in 1980 with a focus of delivering specialty building services and installation of a variety products for construction projects across many industries.
With many years of experience utilizing a wide range of construction materials, Perfect Built delivers high quality products which allow both public and private clients to seamlessly implement projects of many scales and sizes, including highways, bridges, tunnels, dams, shopping complexes, hotels, offices, housing, etc.
Building from expertise in waterproofing, industrial and sports flooring, epoxy injection grouting, and concrete repairs, the company now prides itself on extending such high quality services to various construction works and renovation projects. This, with support from an innovative team, allows Perfect Built to provide comprehensive approaches to assist clients in analyzing problems as well as offering unique suggestions and economical solutions.
Prioritizing organizational development and recognizing the importance of the environment, Perfect Built operates under ISO 9001 and ISO 14001 standards, thus meets customers' needs in offering a continuously improving standard of sustainable practices.
As human resources are the most valuable resources, personnel and work procedures are continuously developed to promote knowledge as well as enhance potential for all levels of employees in being responsible to the organization, society, and environment.
At Perfect Built our aim is to provide quality services for the most important person-you, our valued customer.
Vision
เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร  
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานระบบกันซึม และงานปรับปรุงพื้นผิว
To be a leading provider of building improvement services with specialization in waterproofing and surface improvement solutions

ISO9001

ISO14001