เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
Extruded Membrane systems
คุณสมบัติ
  • ป้องกันแรงกระแทกจากภายนอก
  • ปกป้องระบบกันซึมไม่ให้เสียหาย
  • สามารถติดตั้งในช่วงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวได้
  • ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานาน
การใช้งาน
  • ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันระบบกันซึมโดยเฉพาะ
  • ใช้ในงานฐานรากที่มีการวางระบบกันซึมที่มีผิวเรียบเรียบร้อยแล้ว
  • สามารถใช้กับกำแพงกันดิน ( Retaining Wall ) , ใช้คั่นระหว่างพื้นที่เป็นช่องว่าง , ใช้ในสวนแนวดิ่ง และ งานระบบ hydraulic
  • ในการติดตั้งให้ใช้ตัวยึดเหล็กทุกๆ 25 ซม. และถ้ามีการซ้อนทับกันระหว่างแผ่นให้ซ้อนทับกันอย่างน้อย 15 ซม.