เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
PU Foam Injection Systems
คุณสมบัติ

♦ สามารถใช้ซ่อมรอยรั่วในขณะที่มีแรงดันของน้ำ

♦ สามารถใช้กับบ่อเก็บน้ำดีได้

♦ เซตตัวได้เร็วจึงมีประสิทธิภาพในการหยุดน้ำ

♦ มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อสัมผัสกับความชื้นจึงมีประสิทธิภาพสูงในการแทรงซึมเข้าอุดรอยรั่วขนาดเล็ก

การใช้งาน

♦ ใช้ซ่อมหยุดน้ำรั่วซึมได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังอาคารหรือบ่อคอนกรีตเก็บน้ำ

♦ ใช้หยุดน้ำในรอยร้าวที่มีแรงดันน้ำสูง