เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
FRP Lining Systems
คุณสมบัติ

♦ เสริมความแข็งแรงของผิวหน้าพื้นหรือผนัง

♦ มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดี

♦ มีอัตราความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูง

♦ ยืดหยุ่นตัวได้

การใช้งาน

♦ ใช้เคลือบป้องกันในพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนเช่นในบ่อหรือพื้นที่ต้องสัมผัสกับสภาพความเป็นกรดด่าง