เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
Epoxy Self-Leveling Systems
คุณสมบัติ

♦ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพื้นผิว

♦ เพื่มความคงทนต่อการเกิดรอยร้าว ทนต่อการกระแทก

♦ สามารถเลือกความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เพื่อความประหยัด

♦ ปิดรูพรุนของผิวหน้าคอนกรีตทำให้ทำความสะอาดง่าย

♦ ทนต่อความเป็นกรดด่าง ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อน

♦ มีหลายเฉดสีให้เลือกเข้ากับความต้องการและการออกแบบ

การใช้งาน

♦ ใช้เป็นพื้นโรงงาน, ห้องปลอดฝุ่น, ห้องควบคุมไฟฟ้า, พื้นอาคารสำนักงาน, ทางเดิน, ลานจอดรถ, โรงซ่อม, ฯลฯ