เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
Epoxy Injection Systems
คุณสมบัติ

♦ ปิดรอยร้าวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างหากปล่อยทิ้งไว้

♦ ซ่อมรอยร้าวคอนกรีตด้วยคุณสมบัติความแข็งแรงของอีพ๊อกซีที่มีแข็งแรงและยึดเกาะมากกว่าความแข็งแรงของคอนกรีตตัวมันเอง

การใช้งาน

     ♦ ใช้ซ่อมรอยร้าวคอนกรีตได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง