เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
High-Rise Building
รายละเอียด

งานโรยตัวอาคารสูง เพื่อทาสี, ชีลขอบกระจก, ซ่อมแซมรอยร้าว