เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : อับดุลราฮิม เพลส

SCOPE OF WORK : High-Rise Repairing

AREA : ผนังกระเบื้องโมเสคภายนอกอาคาร

ปรับปรุงผนังเปลี่ยนกระเบื้องโมเสคภายนอกอาคาร อับดุลราฮิม เพลส 4 ด้าน