เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
INDUSTRIAL FLOORING
หมวดหมู่

"เรามุ่งมั่นดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด"

PROJECT : โตโยต้า

SCOPE OF WORK : Epoxy Self-Leveling

AREA : พื้น

PROJECT : โตโยต้า บางบ่อ

SCOPE OF WORK : Epoxy Self-Leveling

AREA : พื้น

PROJECT : โตโยต้า เกตุเวย์

SCOPE OF WORK : Epoxy Self-Leveling

AREA : พื้น

PROJECT : TIK

SCOPE OF WORK : Epoxy Self-Leveling

AREA : พื้น