เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : โรงงานวัฒนสิริโลหการ

SCOPE OF WORK : Membrane Granule Finished

AREA : ดาดฟ้า

งานระบบกันซึมแบบปูแผ่นผิวเกล็ดสีเขียว 4 mm.