เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : สถาบันการบินพลเรือน

SCOPE OF WORK : Membrane Granule Finished

AREA : พื้นดาดฟ้า

งานระบกันซึมพื้นดาดฟ้า ชั้น 4,6,18,19,20 ปูแผ่นผิวเกล็ดสีเขียว 4 mm. 3000 ตรม.